تایپ و پرینت رنگی و سیاه سفید گرافیک، تبلیغات و چاپ